Vastuullista hoitoa

Venyttelyt

Kun koira venyttelee itse, kutsutaan sitä aktiiviseksi venyttelyksi. Aktiivinen venytys voidaan suorittaa myös makupalalla houkuttelemalla.

Muutama ohjesääntö aktiivisiin venyttelyihin

  • venyttelyä ei suoriteta kylmiin lihaksiin, hyvä aika venytellä on kävelylenkin jälkeen
  • venyttely suoritetaan hitaasti
  • venytyksen kesto on n. 5 – 20 sekuntia, venytys toistetaan muutaman kerran
  • yksi liharyhmä venytetään kerrallaan
  • hitaus on venyttelyssä valttia
  • makupalaa voi pitää hyvin lähellä koiran kuonoa, tämä vähentää koiran kiirehtimistä
  • koiralle voi myös opettaa venyttelyjä suullisella käskyllä
  • muista aina kehua, kun koira venyttelee itsenäisesti

Kun koira venyttelee itse, kutsutaan sitä aktiiviseksi venyttelyksi. Aktiivinen venytys voidaan suorittaa myös makupalalla houkuttelemalla.

Muutama ohjesääntö lihasjumppaan
– jumppaa ei suoriteta kylmiin lihaksiin, hyvä aika jumpata on pienen kävelylenkin jälkeen
– pitkiä venyttelyjä ei saa suorittaa ennen jumppahetkeä
– jumpan kesto on hyvä pitää lyhyenä
– jumppa kannattaa keskittää niihin lihasryhmiin, missä on puutteita
– jumppaliikkeet tehdään hitaasti
– jumppaliikkeissä on hyvä käyttää apuna makupalaa
– makupalaa voi pitää hyvin lähellä koiran kuonoa, tämä vähentää koiran kiirehtimistä

Passiivisessa venyttelyssä koira ei tee itse venytyksiä, vaan esim. hieroja/omistaja suorittaa venytykset

Muutama ohjesääntö passiivisiin venyttelyihin
– venyttelyä ei suoriteta kylmiin lihaksiin, hyvä aika venytellä on kävelylenkin jälkeen
– venyttely suoritetaan hitaasti, eikä koskaan venytetä niin pitkälle kuin omilla lihasvoimilla pystyy
– venyttely lopetetaan siihen kohtaan, missä vastus alkaa tuntumaan
– niveliä ei suoristeta venytyksen aikana
– venytyksen kesto on n. 5 – 20 sekuntia, venytys toistetaan muutaman kerran
– yksi liharyhmä venytetään kerrallaan
– hitaus on tässäkin venyttelyssä valttia
– venyttely suoritetaan aina työntävällä liikkeellä, ei koskaan vetämällä