Mikä kummajainen on mikrobilääkeresistenssi?

Mikrobilääkeresistenssi eli antibioottiresistenssi tarkoittaa, että bakteeri kykenee vastustamaan antibioottia eli tulee sille resistentiksi. Tästä seuraa, että kyseinen antibiootti ei enää tehoa bakteerin aiheuttamien infektioiden hoitoon.

Bakteerien lisäksi myös muilla mikrobeilla, eli viruksilla, sienillä ja alkueläimillä, esiintyy resistenssiä hoitoon käytettäville lääkeaineille.

Moniresistenssi lääkkeille tarkoittaa, että mikrobi kykenee vastustamaan useita eri lääkkeitä.

Mikrobilääkeresistenssi on kasvava maailmanlaajuinen ongelma. Mikrobilääkkeiden käyttö koirilla voi vaikuttaa myös ihmisen terveyteen. Eläinlääkärit pyrkivätkin vähentämään antibioottien käyttöä koirilla keskittyen enemmän paikalliseen hoitoon.

Koirien maahantuonti voi myös vaikuttaa ihmisen mikrobilääkeresistenssiin. Maahantuodut koirat saattavat kantaa sellaisia bakteereja, jotka voivat vastustaa ihmisten terveydenhoidossa käytettyjä antibiootteja. Koirasta ihmiseen kulkeutuvia vastustuskykyisiä bakteereja ovat esimerkiksi salmonella sekä MRSA.

Tartuntatautien testaus matkustaville ja rescue-koirille

Tuontikoirat ovat voineet taustasta riippumatta altistua lähtömaassaan tarttuville taudeille, joista monet voivat olla pitkiäkin aikoja oireettomia. Tällaisia tauteja ovat esimerkiksi leishmanioosi, sydänmatotartunta ja punkkivälitteiset taudit.

Osa sairauksista voi näkyä testeissä vasta kuukausien tai vuosien kuluttua tartunnasta. Siksi tuontikoiran tai ulkomailla matkustavan koiran lisätestaaminen Suomessa saattaa olla tarpeen, vaikka koira olisikin testattu jo ennen tuontia.

Eviran tutkimuksessa löytyi ihmiseen tarttuvia bakteereita lemmikkien pakasteraakaruoista.

Mm. MRSA-bakteeria löydeitiin 41%:ssa tutkituista näytteistä.

Ruokaviraston artikkelit aiheesta:
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/zoonoosikeskus/mikrobilaakeresistenssi/

https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ajankohtaista-laboratoriopalveluista/lemmikkien-pakasteraakaruoissa-ihmiseen-tarttuvia-bakteereita/

Voiko minunkin lemmikkini levittää antibioottiresistenssiä?