Lainsäädäntö

Koiriin liittyvät säännökset on kirjattu useaan eri lakiin. Eläinsuojelulaki koskee kaikkia eläimiä, myös koiria. Lain tarkoituksena on suojata eläin kivulta sekä kärsimykseltä. Eläinsuojelulaissa säädellään myös eläinten hoitoon sekä kohteluun liittyviä asioita.

Metsästyslaissa on määritelty mm. se, että milloin koira on pidettävä kytkettynä sekä kenen luvalla ja missä koiraa saa pitää vapaana. Metsästyslain lisäksi koirien kiinnipidosta säädetään myös järjestyslaissa.